Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne

Wizyta w serwisie internetowym VMR Sp. z o.o. i korzystanie z jego zawartości są jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w "Polityce prywatności". Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści "Polityki prywatności" w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

Dane osobowe

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego VMR Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do ujawnienia swojej tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, VMR Sp. z o.o. gwarantuje, że zostaną one użyte tylko w ramach usług związanych z prawidłowym działaniem serwisu, tj. w celu przetwarzania zamówień, udostępniania funkcji subskrypcji lub działania innych aplikacji wchodzących w skład serwisu.

Decyzje użytkownika

Użytkownik ma prawo zastrzec wykorzystywania jego danych osobowych przez VMR Sp. z o.o. w celach korespondencyjnych, promocyjnych lub handlowych. Użytkownik ma prawo zmienić treść wcześniej podanych danych osobowych, celem sprostowania ich wiarygodności. Użytkownik ma prawo zablokować pliki "cookies" w swojej przeglądarce.

Wiadomości do Użytkownika / Korespondencja

VMR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanych przez Użytkownika danych osobowych (w tym teleadresowych) do rozpowszechniania:

Pliki "cookies"

Pliki "cookies" wykorzystywane są między innymi do dostarczania użytkownikowi informacji z serwisu dostosowanych do jego oczekiwań. Plik cookie zawiera informacje, które mogą być wysyłane z serwisu do przeglądarki Użytkownika, a następnie zapisywane w Jego systemie. Wykorzystywanie przez VMR Sp. z o.o. plików "cookies" zapewnia lepszą obsługę Użytkownika przy ponownym korzystaniu z serwisu. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informacje o otrzymywaniu plików cookie, dając jednocześnie możliwość akceptacji pliku bądź jego odrzucenia. Użytkownik może również całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, jednak może się to wiązać z pewnymi nieprawidłowościami w dalszym funkconowaniu serwisu.